POUK

PISANE ČRKE

 

Ponedeljek, 23. 3.      Torek, 24. 3.      Sreda, 25. 3.      Četrtek, 26. 3.      Petek, 26. 3.

Ponedeljek, 30. 3.      Torek, 31. 3.      Sreda, 1. 4.        Četrtek, 2. 4.        Petek, 3. 4.

Ponedeljek, 6. 4.        Torek, 7. 4.        Sreda, 8. 4.        Četrtek, 9. 4.        Petek, 10. 4.

    praznik                    Torek, 14. 4.       Sreda, 15. 4.     Četrtek, 16. 4.      Petek, 17. 4.

Ponedeljek, 20. 4.     Torek, 21. 4.       Sreda, 22. 4.      Četrtek, 23. 4.       Petek, 24. 4.

Ponedeljek, 4. 5.        Torek, 5. 5.         Sreda, 6. 5.       Četrtek, 7. 5.         Petek, 8. 5.

Ponedeljek, 11. 5.      Torek, 12. 5.      Sreda, 13. 5.      Četrtek, 14. 5.      Petek, 15. 5.