Šolski zvonec

Ura Pouk
Predura 7.25 – 8.10
1. 8.15 – 9.00
2. 9.20 – 10.05
3. 10.25 – 11.10
4. 11.15 – 12.00
5. 12.05 – 12.50
6. 12.55 – 13.40
7. 14.00 – 14.45
8. 14.50 – 15.35