INTERESNE DEJAVNOSTI 2019/20

INTERESNE DEJAVNOSTI v š. l. 2019/20

Tina Svetičič NEMŠČINA 2. in 3. razred

PET

7:30–8:15

Renata Guna ŠAH 3., 4., 5. in 6. razred

SRE

7:30–8:15

Helena Angelski LIKOVNI KROŽEK 6. razred

ČET

7:30–8:15

Vesna Žnidar Kadunc LOGIKA 2., 3., 4., 5. razred

TOR

7.30-8.15

Aleš Ravnjak LOGIKA 6., 7., 8., 9. razred

TOR

14:55–15:40

Elena Marijana Stanko SPANGLISH 1 7., 8. in 9. razred po dogovoru
Elena Marijana Stanko SPANGLISH 2 7., 8. in 9. razred po dogovoru
Nataša Trdan Zager ŠOLSKI BEND 6., 7., 8. in 9. razred po dogovoru
Bernarda Avsenik ZGODOVINSKI KROŽEK 1 8. razred

TOR, PET

7:30–8:15

Bernarda Avsenik ZGODOVINSKI KROŽEK 2 9. razred

SRE, PET

7:30–8:15


DEJAVNOSTI RaP (razširjeni program) v š. l. 2019/20

Barbara Majcen PRAVLJICE 1. in 2. razred

PON

13:00–14:30

Nataša Trdan Zager GLASBA Z GIBANJEM 1 1., 2. in 3. razred

PON

15:30–16:20

Angela Plevnik ELEMENTARNE IGRE 1 1., 2. in 3. razred

PET

7:30–8:15

Angela Plevnik ELEMENTARNE IGRE 2 4., 5. in 6. razred

ČET

7:30–8:15

Jože Časar IGRE Z ŽOGO 1 2., 3. razred

ČET

7:30–8:15

Jože Časar IGRE Z ŽOGO 2 4., 5. razred

PON

7:30–8:15

Polona Gomišček VRTIČKANJE 3., 4. in 5. razred

TOR

15:30–17:00

Ingrid Sojer PRVA POMOČ 1. razred

SRE

13:00–13:45

Ingrid Sojer PRVA POMOČ 2. do  4. razred

SRE

13:50–14:35

Ingrid Sojer PRVA POMOČ 5. do  8. razred

SRE

14:40–15:25

Vesna Žnidar Kadunc GLEDALIŠČE Z GIBANJEM 1 3., 4. in 5. razred

PET

7:30–8:15

Vesna Žnidar Kadunc GLEDALIŠČE Z GIBANJEM 2 6., 7., 8. in 9. razred

PON

7:30–8:15

Dragica Prevc GIBANJE ZA SPROSTITEV 2.B v celoti v času PB 2 PU / teden
Vera Brus Higiena 1.B v celoti v času PB 1 PU / teden
Marta Siter Higiena 1.A v celoti v času PB 1 PU / teden
Vili Hlad Higiena 3.B v celoti v času PB 1 PU / teden