Nemščina 1, 2, 3

KAJ IMAJO SKUPNEGA ŠRAUFNCIGR, CUKR, ŠTRUDL IN KUFR ?  

Predstavitev obveznega izbirnega predmeta – NEMŠČINA 1, 2, 3

Besede iz naslova po pomenu niso prav nič sorodne, skupno pa jim je to, da vse izhajajo iz nemščine. V pogovornem jeziku smo si jih izposodili tudi pri nas. Pri izbirnem predmetu, ki poteka dve uri tedensko (dvakrat po eno uro), boste spoznali, da ni nemščina prav nič grozna in je lahko tudi zabavna.

Skupaj se bomo učili novih besed in slovnice z učbeniškim kompletom Prima Plus, delali bomo s pomočjo bloga, interaktivnih gradiv, se vključevali v projekte, poslušali glasbo, včasih se bomo tudi igrali, izvedli pouk izven učilnice, preizkušali nemško kulinariko in si dopisovali z vrstniki iz nemško govorečih dežel.

Ocene bomo pridobivali s sprotnim delom. Znanje, ki ga bomo pridobili, pa bo zelo koristno za nadaljevanje šolanja na srednjih šolah, ki imajo večinoma obvezni drugi tuji jezik.

Nemščina 1 je namenjena učencem 7. razreda in je nekakšno nadaljevanje neobveznega izbirnega predmeta iz 2. triade.

Nemščina 2 je namenjena učencem 8. razreda, ki nemščino že obiskujejo in želijo z učenjem nadaljevati ter razširiti svoje znanje.

Nemščina 3 je namenjena učencem 9. razreda, ki se že več let učijo tega jezika. V okviru tega predmeta načrtujemo tudi ekskurzijo v Avstrijo, ki za učence ni obvezna, je pa za mnoge prvi stik s kakšno izmed dežel nemškega govornega območja. Ekskurzija je plačljiva.

Za vsa vprašanja sem vam na voljo na šoli in po elektronski pošti tina.sveticic@guest.arnes.si.

 

Se vidimo jeseni!   ………………………………………………………………………. učiteljica Tina Svetičič

Računalniška omrežja

Učenci oblikujejo osebno spletno stran, objavijo jo na spletu, tako da je vsem prosto dostopna. Spletna stran vsebuje ustrezno urejeno besedilo, slike, animacije, zvok in video.

Kratka vsebina oz. cilji predmeta:

– razložiti, kaj pomeni za kvaliteto informacije preveč oz. premalo podatkov;

– razložiti vpliv napačnih oz. narobe razumljenih podatkov na kvaliteto informiranja;

– našteti temeljne vrste programske opreme računalnika in razložiti, zakaj jih uporabljamo;

– z risarskim programom izdelati nezahtevno predmetno računalniško sliko in jo vriniti v besedilo;

– uporabiti ustrezen risarski program za dopolnitev že izdelane računalniške slike;

– izdelati enostavno spletno stran (HTML koda, Kompozer);

– z uporabo ftp-programa skopirati spletno stran na strežnik;

– poiskati in uporabiti podatke iz omrežja internet;

Predmet je brezplačen.

Urejanje besedil

Računalništvo – Urejanje besedil je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci pridobijo tista temeljna znanja računalniško-informacijske pismenosti, ki so potrebna v življenju in pri nadaljnjem izobraževanju.

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

 • računalnik in razvoj računalništva,
 • vhodne enote računalnika (miška, tipkovnica, dig. fotoaparat, mikrofon),
 • pomnilne enote (RAM, ROM, disk, SSD, pomnil. USB, CD, DVD, Blu-ray),
 • centralno procesno enoto (mikroprocesor, matična plošča),
 • izhodne enote (prikazovalnik, tiskalnik, zvočniki),
 • programsko opremo računalnika
 • delo z datotekami in mapami (ustvarjanje, preimenovanje, prenos in brisanje datotek ter map, odpiranje, shranjevanje in tiskanje datotek),
 • delo z urejevalnikom besedil (Microsoft Office Word 2013, LibreOffice Writer),
 • temeljna pravila oblikovanja besedil,
 • z risarskim programom izdelati točkovno sliko in jo vriniti v besedilo,
 • izdelati tabelo in pripraviti kazalo literature, slik in vsebine,
 • vstaviti glavo in nogo dokumenta, sprotne opombe,
 • po elektronski pošti in na prejeto sporočilo odgovoriti.

Predmet je brezplačen.

Multimedija

Namen predmeta je seznaniti in naučiti učence uporabe računalnika kot multimedijske naprave za obdelavo besedila, slik, zvoka in animacije.

Učenci bodo pri predmetu spoznali:

– kaj je multimedija,

– programe in postopke za obdelavo fotografij ( Gimp, Photofiltre…)

– medij zvok (zapis zvoka, zvočne datoteke…)

– postopke in programe za izdelavo GIF animacij

– postopke montaže in obdelava videa

– pravila dobrega oblikovanja računalniških predstavitev

– pripraviti slikovne in zvočne podatke in jih združiti z besedilom v rač. predstavitev

 

Predmet je brezplačen.

Obdelava gradiv – kovine

Pri izbirnem predmetu učenci nadgradijo in poglobijo znanja in veščine s področja obdelave gradiv, ki so jih pridobili v 8. razredu pri predmetu tehnika in tehnologija. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov so kovine, ki jih kombiniramo z drugimi: les, plastika, usnje. Orodja in obdelovalni postopki so praviloma ročni in strojni.

Pri predmetu se ocenjuje sodelovanje, varna uporaba orodij,varno obnašanje v delavnici, tehnična dokumentacija in končni izdelek.

Strošek za material –  približno  4 EUR za celo šolsko leto. 

Obdelava gradiv – umetne mase

Obdelava gradiv – umetnih mas je predmet, pri katerem učenci pridobijo osnovna teoretična in praktična znanja (izdelava izdelkov) iz obdelave umetnih mas (plastike).  Učenci se bodo seznanili z različnimi postopki obdelave umetnih mas ( postopki toplotne obdelave, brušenje, spajanje…) in postopki vrednotenja končnih izdelkov.

Pri predmetu se ocenjuje sodelovanje, varna uporaba orodij,varno obnašanje v delavnici, tehnična dokumentacija in končni izdelek.

Strošek za material –  približno  4 EUR za celo šolsko leto.

Stran 1 od 212