Učenci 9. razreda bodo imeli v ponedeljek, 3. 6., in torek, 4. 6., možnost vpogleda v NPZ.

Vpogled bo potekal po sledečem razporedu:

PONEDELJEK

  1. ura: SLJ 9. A
  2. ura: SLJ 9. B
  3. ura: MAT 9. B
  4. ura: MAT 9. A

TOREK

  1. ura: TJA 9. B
  2. ura: TJA 9. A

 

Učenci morajo imeti na dan vpogleda s seboj svojo EMŠO številko in šifro, ki so jo dobili na NPZ.