Učbeniški sklad

Učenci si iz učbeniškega sklada lahko brezplačno izposodijo komplet učbenikov za določen razred. V vsak izposojen učbenik učenec v žig na naslovni strani učbenika vpiše šolsko leto in svoje ime in priimek. Vse učbenike učenci na začetku šolskega leta skrbno zavijejo in jih ob koncu šolskega leta vrnejo pregledane in urejene. Za poškodovane, uničene ali izgubljene učbenike uporabnik po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov plača odškodnino. Učenci prejmejo učbenike v šoli prvi teden v septembru.

SEZNAM UČBENIKOV PO RAZREDIH