Knjižnični red

Članstvo

Člani šolske knjižnice so lahko učenci in delavci šole. Članstvo je prostovoljno in brezplačno. Člani so dolžni spoštovati knjižnični red.

Delovni čas

Delovni čas:

Ponedeljek: 8.30 – 14.30  in  Torek – Petek: 7.30 – 14.30

Urnik izposoje:   Ponedeljek:   11.30-14.30  in  Torek – Petek:  7.35-8.15 in  11.30-14.30

Zaprto (Knjižničarka ima pouk)

Ponedeljek Torek Sreda: 9.25 do 10.10 in  Četrtek: 10.30 do 11.15

Izposoja

Knjižnica izposoja strokovne in leposlovne knjige. Neknjižno gradivo je namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga na dom ne morete izposoditi. Enciklopedije in slovarji z oznako čitalniški izvod so namenjeni le za uporabo v čitalnici.

Ob izposoji je obvezna izkaznica, ki jo dobijo vsi učenci ob pričetku šolanja (čip za kosilo in knjižnico). Izgubljeni čip nadomestijo z novim, ki pa ga morajo plačati.

Izposojevalni roki

Knjige izposojamo za 14 dni. Po preteku je možno podaljšanje. Knjige za domače branje je možno podaljšati le enkrat. Učenec, ki zamuja z vračilom knjig, si ne more izposoditi novih, dokler le teh ne vrne. Učenci in učitelji si lahko knjige izposodijo tudi za čas počitnic.

Izgubljena ali poškodovana knjiga

Izgubljeno knjigo je potrebno nadomestiti z novo z enakim naslovom ali podobno knjigo glede na vsebino.

Knjižnični bonton

V knjižnici učenci lahko:

 • berejo knjige in revije,
 • se učijo,
 • pišejo domače naloge,
 • se igrajo z družabnimi igrami,
 • se tiho pogovarjajo,
 • rešujejo križanke, knjižne uganke,
 • uporabljajo računalnik v skladu z navodili,
 • se obnašajo kot veleva splošni bonton.

V knjižnici je strogo prepovedano:

 • vsako nasilje,
 • kričanje,
 • tekanje,
 • prehranjevanje,
 • nepravilna uporaba knjižničnega gradiva,
 • uporaba mobilnega telefona,
 • hoditi v čevljih.

Učenec, ki krši knjižnični red, za tisti dan zapusti knjižnico. Povzročeno škodo je dolžan povrniti.

Uporaba računalnikov

Učenci lahko uporabljajo računalnike za iskanje gradiva, za pregledovanje multimedijskih zgoščenk, ki so na voljo v knjižnici, za pisanje in oblikovanje besedil ter za iskanje informacij preko interneta. Možen je natis do 5 strani, če gre za šolsko delo. Zaradi velikega zanimanja je uporaba računalnikov časovno omejena. Prepovedano je obiskovanje spornih strani na internetu (nasilje, pornografija,…) in vnašanje osebnih podatkov (nakupovanje).

Pri računalnikih ni dovoljeno:

 • brisanje nameščenih programov,
 • nameščanje programov,
 • uničevanje kateregakoli dela pripadajoče strojne opreme.