Prijava in odjava prehrane

Prehrana je pravočasno odjavljena, če se obroke odjavi na prvi dan odsotnosti do 8.30 ure.

Odjava prehrane: