1. 9.–4. 10. 2019
  PON TOR SRE ČET PET
0. ŠSP (Časar)
1. ODS (Omejc)

 

ŠPORTNI DAN – POHOD

Spremstvo:

ANJA FILIPIČ

 

NARAVOSLOVNI DAN –

 

ORIENTACIJA

 

Spremstvo:

KLEMEN KERSTEIN

ŠPORTNI DAN – POHOD

Spremstvo:

ALEŠ RAVNJAK

TJA (Uršič)
2. ZGO (Avsenik) ŠPO (Časar)
3. SLJ (Bavec) GUM(Zager)
4. Tja (Kerstein) SLJ (Omejc)
5. ŠPO (Časar) MAT (Perše)
6. NAR (Klun Rombo)
7. OGL (Ravnjak)
8. OGL (Ravnjak)

 

Dodatni/dopolnilni pouk in izbirne vsebine v torek, sredo in četrtek odpadejo.