Dragi učenci in učenke!

Nemogoče je napovedati, koliko časa bodo trajale izredne razmere, zato sprememba: od sedaj naprej bom zadolžitve za udeležence gledališkega krožka objavljala na spletni strani med ostalimi neobveznimi dejavnostmi.

Želim vam, da bi si uspeli čim bolj popestriti dneve doma, predvsem pa zdravja vam in vašim bližnjim!

Vesna Žnidar Kadunc