V sklopu celoletnega projekta sodelovanja z UNICEF-om so se v 1. in 2. trijadi ter v učnih skupinah 8. in 9. razredov izvajala različne UNICEF-ove delavnice. Avtorski predloge posameznih delavnic nekaterih izvajalk z OŠ Bičevja so bile vključene tudi v UNICEF-ov priročnik Mladi in globalni.

V prenovljenem delovnem zvezku za angleščino za 7. razred Touchstone 7, se je na pobudo učiteljice angleščine vključila predloga za celoletni Unicefov projekt »Friend of Unicef«.

[wzslider]