V letu 2014/15 je naša skupina devetih razredov znotraj pouka angleščine sodelovala v projektu World Book Night 2015, ki ga je organizirala Gimnazija Vič. Z delom smo začeli že novembra in sicer s pisanjem spisov.

Naša šola je z Gimnazijo Vič sodelovala že prejšnja leta. Lani smo prebirali knjigo Memory Cage. Po knjigi smo s pomočjo učiteljice likovne umetnosti Helene Angelski in pedagoginje Alenke Fajfar Gnezda naredili tudi likovni izdelek (spominsko kletko), ki je bil predstavljen in zelo dobro sprejet prejšnje leto na Gimnaziji Vič.

Letos je bil projekt zastavljen drugače, saj nismo bili bralci, temveč pisci. Tako je vsak izmed nas napisal svoj spis v angleškem jeziku. Navdih smo dobili po naslovih, ki so bili dani ob začetku projekta, npr. Falling Rain, Coming Home,  Secret Formula, Dorbell itd. Spise smo poslali na Gimnazijo Vič, kjer jih je ocenila strokovna žirija v sodelovanju z irsko založbo Guildhall Press in izmed 200 spisov izbrala nekaj več kot 20 najboljših spisov. Izmed nagrajenih spisov so bili kar trije iz naše šole, na kar smo zelo ponosni, saj smo imeli kar hudo konkurenco. Nagrajene spise iz naše šole so napisali: Merima Mržljak, Saddam Abdić in Ervin Alagić.

Poleg spisov smo za razstavo poslali tudi knjigo, kjer so bili zbrani vsi naši spisi. Knjiga je nastajala dolgo časa pod marljivim delom naših rok in rok naših mentoric, ki so nam pri tem pomagale. Na začetku smo na vse pole narisali črte, ki so nam kasneje služile za pisanje v ravnih linijah. Pri tem nam je pomagala učiteljica matematike, Suzana Kranjec. Ko smo imeli črte narisane smo morali nanje napisati svoje spise. Spise smo pisali s kaligrafijo, ki nas jo je naučila učiteljica Majda Samsa. Ko so bile strani izdelane smo jih morali še zlepiti v knjigo. Največ dela v samo izdelavo knjige je vložila učiteljica likovnega pouka Helena Angelski. Po knjigi smo pri pouku angleščine posneli tudi film, ki ga je zmontiral Jaka Smrekar.

Celotnem projekt so vodile in nas spodbujale naša mentorica za angleščino Bernarda Avsenik, učiteljica likovne umetnosti Helena Angelski in pedagoginja Alenka Fajfar Gnezda. 23.4.2015 smo se dopoldne odpravili na Gimnazijo Vič, kjer smo na zaključni prireditvi World Book Night 2015 zelo uspešno predstavili svoje delo in izdelke in poželi veliko pohval in priznanj.