Februarja 2013 nas je učiteljica iz mehiške šole, s katero smo že sodelovali pri projektu izdelave mandal, povabila k ponovnemu sodelovanju skupaj z učiteljico iz Kitajske in predlagala projekt recikliranja. S svojimi otroki v starosti od 5 do 6 let je zbirala odpadne izdelke, nato pa so iz odpadne embalaže izdelali devetmetrski grad. Za izmenjavo med šolami je predlagala, da njeni učenci izdelajo okvirčke iz že uporabljenega ovojnega papirja bombonov ter lesenih palčk lizik ali sladoledov, v sredino pa se namesto slike zapiše kakšen izrek znanih umetnikov. Idejna tematika nam je bila všeč , nato pa se je vsaka država lotila dela po svoje. Na Japonskem so mlajši učenci izdelovali izdelke iz ovitkov za bombone, starejši pa so izdelovali imena v obliki grafitov na odpadnih tkaninah.

Na naši šoli smo v projekt vključili 70 učencev šestih in osmih razredov, ki so izdelali zapestnice iz starega papirja in revij. Zapestnice so učenci poslali otrokom v Mehiko in na Kitajsko. Otroci iz mehiške šole so našim otrokom poslali zapestnice izdelane iz odpadnih materialov pločevink in tekstila. Učenci šole iz Shanghaja pa so učence OŠ Bičevje razveselili z verižicami z barvitimi obeski, ki so jih izdelali iz odpadnih materialov, risbami ter kitajskimi bonboni.

Namen projekta je bil ozaveščanje otrok, da so odpadki problem povsod po svetu, da je za vse nas pomembno, da skrbimo za svoj planet in da je vsak izmed nas odgovoren za ta problem. S takim projektom pa se hkrati razvijajo stiki med državami iz različnih delov sveta in otroci spoznavajo in sprejemajo njihovo podobnost in drugačnost.

Slike izdelovanja recikliranih zapestnic na OŠ Bičevje za otroke osnovnih šol iz Kitajske in Mehike.

Veselje otrok OŠ Bičevje ob prejemu daril iz recikliranih materialov, ki so jih poslali otroci iz Mexico Cityja – zapestnice in iz Shanghaija – verižice.

Predstavitev, ki so jo otroci OŠ Bičevje poslali otrokom v Mehiko in na Kitajsko, da bi bolje spoznali OŠ Bičevje in lepote ter kulturo Slovenije.

Klikni na sliko za Power point predstavitev Our school, town and country

Otroci iz mehiške osnovne šole v Mexico Cityju za učence OŠ Bičevje izdelujejo darila iz recikliranih materialov – zapestnice.

Otroci iz mednarodne osnovne šole v Shanghaju (Kitajska) za učence OŠ Bičevje izdelujejo darila iz recikliranih materialov – verižice in skulpture z barvicami.

Otroci iz mednarodne osnovne šole v Shanghaju (Kitajska) se veselijo daril – zapestnic, ki so jih iz starega papirja izdelali učenci OŠ Bičevje.

Predstavitev, ki so jo otroci iz Shanghaja pripravili za otroke OŠ Bičevje, da bi bolje spoznali njihovo šolo, kraj in kulturo.