V šolskem letu 2020/21 bo predmet temeljil predvsem na glasbeni ustvarjalnosti. Izvedenih bo 35 ur.

NIP UMETNOST bo pri učencih vzbujal radovednost, jih sproščal, razvijal njihov interes za umetnost inprivzgajal  aktiven odnos do kulture in umetnosti.

Namen predmeta je učencem predstaviti raznolikost umetniških zvrsti ter jih povezati v umetniško celoto, učenca pa spodbujati k iskanju lastnega umetniškega izraza. Glavni element predmeta je glasba.

Cilji:

 • razvijati interes in odnos do kulture in umetnosti,
 • sproščati se skozi glasbeno-gibalno izražanje,
 • poustvarjati in ustvarjati vokalne, inštrumentalne in vokalno-inštrumentalne vsebine,
 • glasbeno se opismenjevati, razvijati glasbene zamisli,
 • spoznati različna glasbila in igrati na njih,
 • ritmično ustvarjati,
 • oblikovati in poustvariti glasbeno- plesno predstavo,
 • razvijati sposobnost za individualno in skupinsko ustvarjanje.

 

KAKO BOMO TO DOSEGLI?

 • Igrali bomo na različna glasbila (zveneče cevi, ukulele)
 • Spoznali bomo glasbo telesa.
 • Glasbeno poustvarjali.
 • Zvočno eksperimentirali, improvizirali.
 • Izražali lastne glasbene zamisli.
 • Oblikovali bomo krajšo glasbeno-odrsko predstavo.

 

Vsi, ki imate željo po ustvarjanju, se nam pridružite.