Predmet je namenjen učencem od 4. do 6. razreda. Predmet poglablja, nadgrajuje znanja iz naravoslovja in tehnike v četrtem in petem ter tehnike in tehnologije v 6. razredu. Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv. Pri praktičnem delu učenci spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev.

Kratka vsebina oz. cilji predmeta:

– razvijajo ideje za izdelavo uporabnih izdelkov, jih skicirajo in narišejo ter izdelajo

– oblikujejo izdelke z računalniškim programom za 3D modeliranje

– ugotavljajo lastnosti različnih gradiv,

– oblikujejo in preoblikujejo gradiva v novo obliko,

– pridobivajo praktična znanja pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav,

– navajajo se na natančnost pri delu in urejenost delovnega mesta,

– razvijajo pozitiven odnos do tehnike ter varčevanja z gradivi in energijo.

Strošek za material – približno  4 EUR za celo šolsko leto.

Predmet bo poučeval Aleš Ravnjak