za 4. razred (35ur)

za 5. razred (35ur) in

za 6. razred (35ur)

Pri predmetu bomo po sklopih izvajali : štafetne igre, elementarne igre, vse igre z žogo, atletiko, gimnastiko, badminton, namizni tenis…pri predmetu bomo razvijali duha in telo. Naučili se bomo vrednot kot so : sodelovanje, fair play, itd.

Nekaj ur pouka se bo izvajalo v strnjeni obliki. Cena za posamezne vsebine: mini golf (3 eur), bowling (5 eur) in plavanje (11 eur).