DEUTSCH MACHT SPAß 🙂

Predstavitev neobveznega izbirnega predmeta za 4., 5. in 6. razred

 

Trditev iz naslova pravi, da je nemščina lahko tudi zabavna. Pri neobveznem izbirnem predmetu, ki poteka dve uri tedensko (dvakrat po eno uro), boste spoznali, da je temu res tako.

Nekateri ste se z nemščino srečali že pri interesni dejavnosti (od 4. razreda dalje interesne dejavnosti ni več, ker imamo za to neobvezni izbirni predmet), za druge pa bo to prvi stik s tem tujim jezikom.

V 4. razredu se bomo preko pesmi, iger, risank, dialogov in gibanja naučili osnovnih fraz, števil, abecede, pa tudi besedišča o družini, hrani, oblačilih, šoli in živalih. S pomočjo junaka Berta in interaktivne table bomo spoznavali nemški jezik, pa tudi življenje v nemško govorečih deželah.

Ocene bomo pridobivali s plakati, kratkimi testi in sodelovanjem pri pouku.

Znanje, ki ga bomo pridobili, bomo nadgradili v 5. in 6. razredu ter kasneje v tretji triadi.

Za vsa vprašanja sem vam na voljo na šoli in po elektronski pošti tina.sveticic@guest.arnes.si.

Upam, da se vidimo jeseni!   ………………………………………………………… učiteljica Tina Svetičič