Dobro jutro!

Nov teden je pred nami.

Danes imamo na urniku najprej slovenščino, matematiko in nato še dve uri NIT.

SLOVENŠČINA

Spomni se vejic pri naštevanju. Vedno ko naštevamo v stavku, med posameznimi besedami postavimo vejico, dokler naštevanje traja, razen seveda pred besedo IN.

Na primer:

Tina je kupila kruh, salamo, sir, kumarice, majonezo in za posladek čokolado.

Preberi pravopisni opomnik na strani 56 zgoraj. Nato reši prvo nalogo (prve tri povedi).

 

MATEMATIKA

Nadaljujemo z deljenjem. V pomoč ti bo posnetek na tej povezavi:

https://www.youtube.com/watch?v=Bxt7hejVwss

Tudi razlaga na straneh 46 in 47 v delovnem zvezku je precej jasna. Če kljub temu ne bo šlo, mi napiši ali pokliči.

Naredi nalogi na strani 48. (na straneh 46, 47 ni potrebno)

 

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Danes preberi besedilo o prsti na straneh 94 in 95. Reši nalogo 1.

Poglej si zanimiv video, ki je sicer v angleščini, ampak zelo nazorno prikaže sestavo prsti. J

https://www.turtlediary.com/video/soil.html