RAZNOLIKOST – VEZIVO IN BOGASTVO OBMEJNEGA SOŽITJA

Predstavniki šolske skupnosti smo se skupaj z mentorico Alenko Fajfar Gnezda udeležili mednarodnega tabora v Poreču.

Otroci in mladi ne priznajo meja (OMNPM) je projekt čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško. Vodeči partner projekta je Savez društava Naša djeca Hrvatske (SDND), partnerji pa so: Zveza prijateljev mladine Slovenije, Zveza prijateljev mladine Maribor in Društvo Naša djeca Varaždin.

Cilji, ki smo jih na taboru dosegali v različnih delavnicah so bili sledeči:

  1. Zbiranje konkretnih predlogov, idej za sodelovanje med slovenskimi in hrvaškimi otroki iz otroških parlamentov in dječjih vijeća/dječjih foruma.
  2. Ugotavljanje, kakšne predsodke imajo otroci do Slovencev in Hrvatov in kateri so njihovi predlogi za njihovo preseganje.
  3. Zbiranje primerov dobrih praks sodelovanja otrok v družbenih aktivnostih in nizanje idej za nove načine.
  4. Naštevanje prednosti in izzivov življenja ob meji ter zbiranje predlogov za učinkovite načine osveščanja lokalnega prebivalstva o pomenu sobivanja.
  5. Ozaveščanje pomena in potrebe igre za otroke.
  6. Ozaveščanje pomena otrokovih pravic in zbiranje konkretnih predlogov za načine osveščanja državljanov o otrokovih pravicah.
  7. Razlikovanje med različnimi vrstami zdravja ter razmišljanje o tem, kaj naj družba, skrbniki in otroci sami storijo za otrokovo zdravje.
  8. Izmenjava primerov dobrih praks s področja medgeneracijske solidarnosti ter zbiranje konkretnih idej za medgeneracijsko solidarnost.