Učenci 5. razredov so komaj čakali, da bodo lahko postali enakovredni udeleženci tudi v cestnem prometu. Tako so v letošnjem šolskem letu pristopili k opravljanju kolesarskega izpita. Preden so se podali na cesto, so se morali seznaniti s pravili in obnašanjem v cestnem prometu. Potrebno znanje so utrjevali s pomočjo programa, v okviru katerega je vsak učenec lahko utrjeval izpitna vprašanja. Nato je nastopil čas za teoretični del izpita. Uspešni učenci so svoje znanje nadgradili tudi s praktičnim usposabljanjem na poligonu šolskega igrišča ter vožnjo po prometnih površinah.

Svoje pridobljene izkušnje so pokazali pred izpitno komisijo, katere član je bil tudi policist PP Vič. Slednji je bil nad prikazanim vidno zadovoljen, zato je vsem udeležencem praktičnega dela izpita čestital in zaželel varno vožnjo.