INTERESNA DEJAVNOST RAZRED TERMIN IZVAJALEC
ELEMENTARNE IGRE 1 1.-3. SREDA, PREDURE ANGELA PLEVNIK
ELEMENTARNE IGRE 2 4.-6. TOREK, PREDURE ANGELA PLEVNIK
LIKOVNI KROŽEK 6. TOREK, PREDURA HELENA ANGELSKI
LOGIKA 1 1.-5. SREDA, 13.45-14.30 TEJA DEMIČ
LOGIKA 2 6.-7. ALEŠ RAVNJAK
MLADINSKI PEVSKI ZBOR 6.-9.

PONEDELJEK, 7. URA

TOREK, 8. URA

MARTA SITER
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 1 1. PONEDELJEK, 13.40-14.30 NATAŠA ZAGER
OTROŠKI PEVSKI ZBOR 2 2.-5.

TOREK IN SREDA, 14.30-15.15,

ČETRTEK, 13.40-14.30

NATAŠA ZAGER
NEMŠČINA 2.-3. PETEK, PREDURA TINA SVETIČIČ
NOGOMET – ŠOLSKA EKIPA 6.-9. PETEK 7. ALI 8. URA ALEŠ RAVNJAK
PRVA POMOČ 4.-6.  PETEK, 7.00-8.00 INGRID SOJER
ŠAHOVSKI KROŽEK

4.-5.

2.-3., 6.-9.

TOREK, PREDURA

ČETRTEK, 15.00-18.00

RENATA GUNA

FILIP HOČEVAR

ŠOLSKI BEND 6.-9. PETEK, 15.25-16.10 NATAŠA ZAGER
ŠPANŠČINA 7.-9. ČETRTEK, 6. ALI 7. URA MARIJANA ELENA STANKO
VRTNARSKI 2.-4. TOREK, 15.30-16.15 POLONA GOMIŠČEK

 

Zaradi premajhnega števila prijav se v letošnjem šolskem letu ne bodo izvajale naslednje interesne dejavnosti: Angleška konverzacija, Angleški literarni klub,  Stand-Up Comedy in Male sive celice.