Skupina učencev 8. razredov je iz New Yorka prejela prvo nagrado za njihovo izjemno angažirano in uspešno delo, ki ga opravljajo v mednarodnem projektu Global Partners Junior pod mentorstvom učiteljice angleščine Bernarde Avsenik in pomoči pedagoginje Alenke Fajfar Gnezda. Izbrani so bili izmed številnih šol in mest po svetu, ki so sodelovale v projektu v prvi polovici šolskega leta.

Skupina učencev 8. razredov pod mentorstvom učiteljice angleščine Bernarde Avsenik sodeluje v mednarodnem projektu Global Partners Junior, ki s pomočjo interneta povezuje učence iz New Yorka z njihovimi vrstniki po svetu. Preko 1600 sodelujočih učencev iz več kot 60 držav v šolskem letu 2014-15 medsebojno tedensko komunicira in poroča o opravljenem delu po vnaprej določenem skupnem učnem načrtu, ki obravnava pomembne globalne tematike za vse države in kulture. Učenci raziskujejo dejstva v svojem lokalnem okolju in mednarodnih mestih ter si izmenjujejo ideje in predloge. Preko direktnega kontakta z vrstniki iz Evrope in ostalih celin, se učencem odpirajo širša obzorja, pridobijo dragocen vpogled v dogajanje po svetu, se medsebojno spodbujajo za aktivno udeležbo na področju globalne tematike in krepijo jezikovne kompetence ter razvijajo senzibilnost do drugih kultur.

V šolskem letu 2015/2016 je poudarek na raziskovanju dolgoročne obstojnosti lokalnega in mednarodnega mestnega okolja in skrbi za čisto in zdravo skupnost. Poleg tedenske komunikacije preko interneta, učenci prek različnih multimedijskih predstavitev sošolcem in vrstnikom iz drugih držav predstavljajo svoje delo in načrte.

Projektno vodeno delo in komunikacija preko interneta še dodatno krepita kompetence pisanja, uporabe moderne tehnologije in kritičnega mišljenja, ki so potrebni za uspeh v današnjem, vse bolj povezanem svetu. Projekt Global Partners Junior spodbuja zanimanje za spoznavanje raznolikih kultur in animira mlade, da pogledajo izven lokalnih mestnih zgradb. Udeležence navdaja s ponosom do svoje lokalne skupnosti, hkrati pa jim daje možnost, da razmišljajo o izboljšavah v svojem okolju po zgledih vrstnikov v tujini. Učni načrt jim omogoča tudi znanje o obstojnosti okolja in posameznikovih vplivih nanj.

Poleg priznanja za opravljeno delo, so učenci dobili tudi manjši terarij s katerim bodo lahko v razredu preizkusili prednosti hidroponskega gojenja rastlin.

GPJunior2014