Izbirni predmet FILMSKA VZGOJA (učiteljica Bernarda Avsenik)

Film omogoča razmislek o življenjskih temah, posameznikovih in družbenih vrednotah ter spodbuja mlade, da si ustvarijo svoj pogled na svet. Poudarek predmeta je na vzgoji gledalca, ki film doživlja in ga razume kritično ter ustvarjalno. Učenci in učenke bodo spoznavali vzpostavljali neposredni stik s filmom in  filmskimi ustvarjalci in oblikovali lastna merila za vrednotenje filma ter razvijali lastno ustvarjalnost na področju filma.

Predmet je zasnovan modularno in predvideva tri module, izmed katerih ima vsak modul po 35 ur.

V šolskem letu 2019/20 se za učence 7. in 8. razredov razpisuje IZBIRNI PREDMET FILMSKA VZGOJA MODUL 1 KAJ JE FILM (35 ur), ki ga sestavljajo trije deli:

  • Ogledi filmov
  • film, filmska ustvarjalnost, filmski žanri
  • ustvarjanje animiranega filma

Učenci/učenke si bodo ogledali nekaj filmov v kinodvorani in v šoli ter po ogledu o njih razpravljali ter poglobili doživljanje filma v strnjeni besedni ali pisni interpretaciji. Seznanili se bodo s ključnimi prvinami filmskih žanrov, spoznavajo osnove filmske tehnologije in se o njih poučijo z obiskom lokalnega kinematografa ali filmskega muzeja. Odkrivali bodo proces nastajanja filma in se informirali o ključnih filmskih poklicih. Spoznavali bodo osnovne izrazne elemente filma, se seznanjali z različnimi filmskimi nosilci in novimi tehnologijami. Ogledali si bodo različne animirane filme in se seznanjali z razlikami v pristopih in tehnikah. Spoznavali bodo ključne lastnosti različnih tehnik filmske animacije in vlogo zvokov v animirani ustvarjalnosti. V okviru možnosti bo organiziran pogovor z animatorji. Učenci in učenke bodo posneli in zmontirali kratki animirani film z uporabo mobilnih telefonov, fotoaparatov in šolskih računalnikov ter pripravili predstavitev/projekcijo svojih filmov, jih vrednotili in utemeljeno primerjali.

Ker je za pravo doživetje filma s strani ZRSŠ določen najmanj en ogled filmov v kinodvorani, se bo učencem zaračunala cena za največ 1 vstopnico za obisk v kinodvorani.

Učenci boste ocene pridobili s sodelovanjem med urami in izdelanim filmom.