Skupina učencev 8. razreda OŠ Bičevje je pod mentorstvom učiteljice angleščine Bernarde Avsenik in pomoči pedagoginje Alenke Fajfar Gnezda že drugič zmagala na natečaju v sklopu mednarodnega projekta Global Partners Junior.

Medi poukom angleščine in v prostem času učenci že celo leto marljivo in vztrajno opravljajo obsežne naloge mednarodnega projekta , povezane z vplivom posameznika na njegovo okolje, preko interneta tedensko komunicirajo z vrstniki sveta, dajejo pobude in si izmenjuje izkušnje s področja okoljske problematike.

Za obdobje drugega semestra so organizatorji projekta v New Yorku izmed več kot 3000 sodelujočih učencev iz več kot 100 razredov in 24 držav širom sveta izbrali skupino učencev 8. razreda OŠ Bičevje za najboljši razred na svetu. V obrazložitvi so poudarili predvsem njihovo izjemno tedensko angažiranost v komunikaciji z vrstniki po blogih, kjer so si izmenjevali izkušnje, in mnogih izvedenih aktivnostih in predlogih, pa motiviranemu delu in izjemno dodelanih in sistematičnih multimedijskih predstavitvah.

Učenci, ki sodelujejo v projektu in so prejemniki priznanja: Avsec Toni, Čehajić Lejla, Dolenec Sara, Kazaferović Dino, Merlak- Gnamuš Gaia, Vajagić Gičulović Ivan,Vojinović Lev, Zubović Venes, Flajs Manca, Holc Taša, Hrovatin Žiga, Jeločnik Žiga, Millaku Art, Petrič Kristijan, Tomšič Lana, Vrtačnik Urban.

Zunanje povezave: Mednarodni projekt in slovenska osnovna šola: zmagovalna kombinacija

Gradivo učencev:

EKO_HISA_INDOOR_CLIMATE_&_DENSITY

LJUBLJANA

LJUBLJANA-SLOVENIA

Slovenia