Učna ura dopolnilnega pouka za sredo, 27. 5. 2020 ( 7. razred)

V tej učni uri reši naloge iz Samostojnega delovnega zvezka Skrivnosti števil in oblik 8, iRokus (4. del). Načrtovanje paralelograma, na straneh 98, 99 in 100, nalogi 8 in 9. Po končanem reševanju preveri rešitve na strani 145 Mojster preveri.

https://www.irokus.si/izbirka

Dostop do tega delovnega zvezka v e-obliki, je brezplačen.

Lep dan še naprej.

Marta Praprotnik


Učna ura dopolnilnega pouka za sredo, 13. 5. 2020 (7. razred)

V tej učni uri reši naloge iz i-Učbenika (Matematika 7), Računanje z odstotki na strani 397, 398 in 399, Spremembe in odstotki na strani 406 in Računanje osnove na strani 415. Rešuješ na računalniku, kjer takoj po zaključenem reševanju naloge, dobiš povratno informacijo.

Če se ti zdi, da je nalog preveč, reši toliko kot zmoreš.

https://eucbeniki.sio.si/

Dostop do tega delovnega zvezka v e-obliki, je brezplačen.

Lep dan še naprej.

Marta Praprotnik


Učna ura dopolnilnega pouka za sredo, 22. 4. 2020 (7. razred)

V tej uri reši učni list in preveri rešitve na linku Rešitve.

Lep dan še naprej.

Marta Praprotnik


Učna ura dopolnilnega pouka za sredo 8. 4. 2020 (7. razred)

V tej učni uri reši naloge iz Samostojnega delovnega zvezka (4. del) na straneh od 60 do 64 (Ali si že mojster?), naloge od 1 do 10 in preveri rešitve (Mojster preveri).

Če se ti zdi, da je nalog preveč, reši vsaj eno iz posameznega področja.

https://www.irokus.si/izbirka

Dostop do tega delovnega zvezka v e-obliki, je brezplačen.

Lep dan še naprej.

Marta Praprotnik


Učna ura dopolnilnega pouka za sredo, 25. 3. 2020 (7. razred)

V tej učni uri reši naloge iz delovnega zvezka na straneh od 82 do 86 (Rok se petič preizkusi) in preveri rešitve.

https://www.irokus.si/izbirka

Dostop do tega delovnega zvezka v e-obliki je brezplačen. Navodila za registracijo pa dobiš tukaj.

Po končanem reševanju morebitna vprašanja napiši na moj elektronski naslov in dobil boš odgovor.

Lep dan še naprej.

Marta Praprotnik