Učna ura dopolnilnega pouka za četrtek, 28. 5. 2020 ( 6. razred)

 V tej učni uri reši naloge iz Samostojnega delovnega zvezka Skrivnosti števil in oblik 8,  iRokus (4. del), Računanje površine kvadra in kocke na straneh 49 in 50, naloge 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8. Po končanem reševanju preveri rešitve na strani 118, Mojster preveri.

https://www.irokus.si/izbirka

Dostop do tega delovnega zvezka v e-obliki, je brezplačen.

Lep dan še naprej.

Marta Praprotnik


Učna ura dopolnilnega pouka za četrtek, 14. 5. 2020: Utrjevanje računanja z decimalnimi števili ter obsega in ploščine pravokotnika in kvadrata

V tej uri reši naloge, ki se nahajajo na učnem listu in preveri rešitve na linku Rešitve.

Lep dan še naprej.

Marta Praprotnik


 

Učna ura dopolnilnega pouka za četrtek, 23. 4. 2020: utrjevanje pretvarjanja merskih enot in računanja obsega in ploščine pravokotnika in kvadrata

V tej uri reši naloge, ki se nahajajo na učnem listu in preveri rešitve na linku Rešitve.

Lep dan še naprej.

Marta Praprotnik


 

Učna ura dopolnilnega pouka za četrtek, 9. 4. 2020: Utrjevanje-dolžinske enote, obseg pravokotnika in kvadrata

V tej uri reši učni list in preveri rešitve.

Lep dan še naprej.

Marta Praprotnik


 

Učna ura dopolnilnega pouka za četrtek 26. 3. 2020

V tej uri reši učni list in preveri rešitve.

UL – DP 6

Po končanem reševanju morebitna vprašanja napiši na moj elektronski naslov in dobil boš odgovor.

Lep dan še naprej.

Marta Praprotnik