Pod vodstvom zborovodkinje Nataše Trdan Zager so 20. decembra 2018 občinstvo navdušili OPZ 1, OPZ 2, MPZ in šolski bend ter nas tako popeljali v praznični čas.