Prevzem spričeval za šolsko leto 2019-20

Drage učenke in učenci, spoštovani starši!

Kdor še ni prevzel spričevala, lahko to stori danes, v petek, 26. 6. 2020 do 14. ure in od torka, 30. 6. 2020 do petka, 3. 7. 2020 od 7. do 14. ure v pisarni tajništva.

Lepo vas pozdravljam!

Peter Klun, ravnatelj

Voščilo ob Dnevu državnosti

Živé naj vsi naródi,
ki hrepené dočakat’ dan,
da koder sonce hodi,
prepir iz svéta bo pregnan,
da rojak
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!
(France Prešeren)

Spoštovani starši, učenke in učenci, zaposleni!

Slovenci smo stoletja sanjali o svoji državi in naši generaciji so se sanje uresničile.
Danes praznujemo in se spominjamo 25. junija1991, dne, ko smo se Slovenci osamosvojili in dobili svojo državo.
To ni bilo enostavno in lahko, ampak smo si državnost priborili z enotnostjo, odločnostjo in pogumom.
Zato bodimo ponosni in zavedni  državljani in se trudimo vsak po svojih močeh, da bo naša domovina vsak dan boljša in življenje lepše.

Prav gotovo ste slišali o nameri za pripojitev naše šole k OŠ Kolezija in dolžan sem, da vam o tem nekaj povem.
S pripojitvijo bi bila OŠ Bičevje ukinjena, izgubila bi ime, na zidu bi pisalo le še OŠ Kolezija. Prepričan sem, da si nihče od vas ne želi kaj takega. Kot smo se leta 1991 državljani Slovenije uprli in izbojevali samostojnost, tako se bomo tudi zaposleni na OŠ Bičevje skupaj z vami in z vašimi starši uprli nasilni pripojitvi in ohranili samostojno Osnovno šolo Bičevje.

Drage učenke in učenci!
Z današnjim dnem so se začele poletne počitnice.
V imenu  učiteljev, strokovnih delavcev, tehničnega osebja, vodstva šole in v svojem vam želim veliko sončnih dni in zanimivih doživetij! Predvsem pa želim, da se v šolo vrnete zdravi in nasmejani!

Nazadnje še, prijatlji,
kozarce zase vzdignimo,
ki smo zato se zbrat’li,
ker dobro v srcu mislimo;
dókaj dni
naj živí
vsak, kar nas dobrih je ljudi!
(France Prešeren)

Peter Klun, ravnatelj

Voščilo muslimanskim vernikom

Spoštovani!

Ob vašem prazniku ramazanskem bajramu vam v imenu vodstva, učiteljev in ostalih zaposlenih želim veselo praznovanje,
ljubezen v družini in med ljudmi.

Peter Klun, ravnatelj

Pričetek pouka v šoli za učence 1. triletja

Spoštovani starši!

Od ponedeljka, 18. 5. 2020, poteka pouka za učence 1. triletja zopet v šoli. Veseli smo, da imajo učitelji zopet osebni stik z učenci in da se počasi vračamo v normalno življenje. Za varnost otrok smo poskrbeli v največji možni meri po strokovnih priporočilih NIJZ in MIZŠ. Upam, da se bodo učenci dobro počutili in da boste starši zadovoljni. Če imate pripombe, pomisleke ali predloge, se prosim obrnite name ali na pomočnico.

 1. OSNOVNI PREVENTIVNI UKREPI
  – najmanjša medsebojna razdalja 1,5 metra,
  – umivanje rok z milom in toplo vodo,
  – pravilno kašljanje,
  – večkratno ali stalno prezračevanje učilnic,
  – uporaba zaščitnih mask s strani osebja.
 1. ZAŠČITNA SREDSTVA

Učitelji so ob prihodu v šolo v ponedeljek, 18. 5., prejeli zaščitne maske, razkužilo za roke, razkužilo za površine, krpe za brisanje površin in zaščitne rokavice.

 1. PRIHOD V ŠOLO

Od 6.00 do 7.30 prihajajo učenci v jutranje varstvo skozi stranski vhod z Gerbičeve (tako imenovani vhod »devetletka«).
Od 7.30 do 8.20 prihajajo učenci v šolo skozi glavni vhod.
Vedno morajo paziti na medsebojno razdaljo najmanj 1,5 m.

 1. POUK, PODALJŠANO BIVANJE, DEŽURNO VARSTVO

Pouk poteka v skupinah do največ 15 učencev. Vsak učenec sedi za svojo mizo na razdalji vsaj 1,5 m od soseda. Vsak oddelek je razdeljen v dve skupini, ki ostaneta enaki tudi v podaljšanem bivanju. Vsaka skupina je v svoji učilnici. Učilnice oddelkov 1. a, 1. b in 2. a so v pritličju, 2. b, 3. a in 3. b pa v 1. nadstropju.
Interesne dejavnosti in RaP se zaradi preventivnih ukrepov ne izvajajo.

Učitelji so:
POUK                                                         PODALJŠANO BIVANJE
1. a: Barbara Majcen, Ingrid Sojer,                            Marta Siter,
1. b: Maruša Zabukovec, Iva Škoda                           Nika Pipan, Branka Mladenović
2. a: Saša Štilec, Polona Gomišček                             Angela Plevnik, Jože Časar
2. b: Irena Lombar, Anja Filipič                                   Nika Rajovec, Neža Zazvonil
3. a: Renata Guna, Tjaša Tratnjek                              Nataša Bavec, Vlasta Lipovec, Vesna Žnidar Kadunc
3. b: Mateja Menart, Mojca Kersnik                           Vili Hlad

V dežurnem varstvu do 15.20 do 17.00 sta Branka Mladenović in Vili Hlad.

 1. ODHOD IZ ŠOLE

a) Nekateri učenci gredo domov takoj po pouku, ne da bi jedli, ob 12.05 oz. 13.00.
Pospremili jih bodo učitelji. Odhod je skozi glavni vhod šole, kjer jih prevzamete starši.
b) Nekateri učenci gredo domov, potem ko pojedo kosilo, ob 12.15 oz. 13.15: skozi glavni vhod.
Odhodi skozi glavni vhod šole so še:
c) ob 14.00,
č) ob 15.00,
d) ob 15.20.
Učenci v dežurnem varstvu od 15.20 do 17.00 bodo v jedilnici.
e) Starši pridete ponje pred zunanja vrata jedilnice ob velikem igrišču.

Starši obvestite razrednike o uri oz. načinu odhoda svojega otroka po e-pošti ali napišete na list papirja, ki ga otrok prinese s seboj v šolo.
Spremembe glede prehrane javite v tajništvo oz. na e-naslov prehranaosbicevje@gmail.com.

Želim vam dobro počutje in vas lepo pozdravljam!

Peter Klun, ravnatelj

Ureditev v učilnici,                                                        V jedilnici je jutranje varstvo
za vsako mizo je le en stol                                          in popoldne dežurno varstvo

Praznovanje 1. maja

Spoštovani!

Ob mednarodnem prazniku dela vam želim mirne in vedre dni,  veliko zadovoljstva in medsebojnega razumevanja!

Peter Klun, ravnatelj