Mentorica: Nataša Trdan Zager

Predmet je namenjen učencem od 7. do 9. razreda, ki gojijo ljubezen do glasbe, so ustvarjalni, radi pojejo in igrajo na glasbila. Predmet se izvaja enkrat tedensko po eno šolsko uro. Primeren je za učence brez glasbenega predznanja, pa tudi za tiste, ki obiskujejo glasbeno šolo.

V okviru predmeta učenci usvojijo temeljno tehniko igranja na Orffov instrumentarij, lastna glasbila (ploskanje, tleskanje, topotanje itd.) in improvizirana glasbila (izdelajo jih sami). Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo pa se lahko vključijo tudi s svojimi inštrumenti.

Učenci se bodo pri urah seznanili tudi z glasbenimi zapisi, partiturami. Spoznavali jih bodo neposredno pri pouku.

Prevladovala bo skupinska oblika dela, kar je pogojeno z igranjem skladb, ki jih bodo učenci osvojili pri predmetu. Individualno delo bo potekalo v začetku, ko bodo spoznavali posamezne dele skladb. Raziskovali bomo različne zvočne zmožnosti glasbil, improvizirali in eksperimentirali z zvokom. Učenci se bodo lahko predstavili tako v vlogi skladatelja kot izvajalca oz. poustvarjalca bodisi lastnih ali že obstoječih glasbenih del.

Pri predmetu ni pisnega preverjanja znanja . Ocenjeni bodo sproti in ob koncu semestra, ko bodo obvladali repertoar instrumentalnih vsebin v skladu s posamezno zasedbo in temeljno orientacijo v glasbenem zapisu. Ocenjuje se tudi izkazana zavzetost za delo, ustvarjalnost, sodelovanje ter odgovornost za skupne dosežke.

 

Cilji predmeta

Učenci:

– z Orffovimi in improviziranimi inštrumenti ustvarjajo in poustvarjajo glasbene vsebine (improvizirajo, ustvarjajo ritmična besedila, spremljave k ljudskim in umetnim pesmim, inštrumentalne skladbice…);

– se povežejo v glasbenem ansamblu po svojih nagnjenjih in zmožnostih;

– se navajajo na samostojno orientacijo v izbranih partiturah in na zapis lastnih zamisli;

– izražajo ustvarjalne zamisli z zvočnimi eksperimenti, improvizacijo in glasbenim oblikovanjem;

– ob glasbenih in z glasbo povezanih dejavnostih razvijajo odgovornost za skupno sodelovanje ter vrednotijo dosežke;

– skupaj nastopajo;

– učenci se ob glasbi sproščajo in se z njo ukvarjajo tudi v prostem času.