Spoštovane učenke in učenci, starši ter učitelji!

Z zbiranjem starega papirja na šoli začnemo v torek, 15. 10. 2019. Akcija bo trajala en teden do vključno torka, 22. 10. 2019. Vljudno Vas prosimo, da v šolo prinesete papir, in sicer: zvezke, revije, časopise, letake, reklame, kataloge, pisemske ovojnice, pisma, pisemski papir, pisarniški papir in razrezan papir. V star papir NE sodijo: tetrapaki in njim podobna embalaža, večje količine kartona, registratorji, lepilni trakovi, papirnati krožniki, papirnati robčki, celofan in ves papir z ostanki živil.
Za papir bomo dobili nekaj denarja, ki ga bomo v celoti namenili našim učencem.
Zabojnik bo nameščen pred šolo. Papir bomo sprejemali pred pričetkom pouka od 7.00 do 8.20 ure pod vodstvom hišnika, g. Francija Brčana. Oddelki bodo tekmovali, kateri ga bo prinesel največ, zato bomo papir sproti tehtali.

Lepo pozdravljeni!

Peter Klun, ravnatelj