Voščilo muslimanskim vernikom

Spoštovani!

Ob vašem prazniku ramazanskem bajramu vam v imenu vodstva, učiteljev in ostalih zaposlenih želim veselo praznovanje,
ljubezen v družini in med ljudmi.

Peter Klun, ravnatelj

Pričetek pouka v šoli za učence 1. triletja

Spoštovani starši!

Od ponedeljka, 18. 5. 2020, poteka pouka za učence 1. triletja zopet v šoli. Veseli smo, da imajo učitelji zopet osebni stik z učenci in da se počasi vračamo v normalno življenje. Za varnost otrok smo poskrbeli v največji možni meri po strokovnih priporočilih NIJZ in MIZŠ. Upam, da se bodo učenci dobro počutili in da boste starši zadovoljni. Če imate pripombe, pomisleke ali predloge, se prosim obrnite name ali na pomočnico.

 1. OSNOVNI PREVENTIVNI UKREPI
  – najmanjša medsebojna razdalja 1,5 metra,
  – umivanje rok z milom in toplo vodo,
  – pravilno kašljanje,
  – večkratno ali stalno prezračevanje učilnic,
  – uporaba zaščitnih mask s strani osebja.
 1. ZAŠČITNA SREDSTVA

Učitelji so ob prihodu v šolo v ponedeljek, 18. 5., prejeli zaščitne maske, razkužilo za roke, razkužilo za površine, krpe za brisanje površin in zaščitne rokavice.

 1. PRIHOD V ŠOLO

Od 6.00 do 7.30 prihajajo učenci v jutranje varstvo skozi stranski vhod z Gerbičeve (tako imenovani vhod »devetletka«).
Od 7.30 do 8.20 prihajajo učenci v šolo skozi glavni vhod.
Vedno morajo paziti na medsebojno razdaljo najmanj 1,5 m.

 1. POUK, PODALJŠANO BIVANJE, DEŽURNO VARSTVO

Pouk poteka v skupinah do največ 15 učencev. Vsak učenec sedi za svojo mizo na razdalji vsaj 1,5 m od soseda. Vsak oddelek je razdeljen v dve skupini, ki ostaneta enaki tudi v podaljšanem bivanju. Vsaka skupina je v svoji učilnici. Učilnice oddelkov 1. a, 1. b in 2. a so v pritličju, 2. b, 3. a in 3. b pa v 1. nadstropju.
Interesne dejavnosti in RaP se zaradi preventivnih ukrepov ne izvajajo.

Učitelji so:
POUK                                                         PODALJŠANO BIVANJE
1. a: Barbara Majcen, Ingrid Sojer,                            Marta Siter,
1. b: Maruša Zabukovec, Iva Škoda                           Nika Pipan, Branka Mladenović
2. a: Saša Štilec, Polona Gomišček                             Angela Plevnik, Jože Časar
2. b: Irena Lombar, Anja Filipič                                   Nika Rajovec, Neža Zazvonil
3. a: Renata Guna, Tjaša Tratnjek                              Nataša Bavec, Vlasta Lipovec, Vesna Žnidar Kadunc
3. b: Mateja Menart, Mojca Kersnik                           Vili Hlad

V dežurnem varstvu do 15.20 do 17.00 sta Branka Mladenović in Vili Hlad.

 1. ODHOD IZ ŠOLE

a) Nekateri učenci gredo domov takoj po pouku, ne da bi jedli, ob 12.05 oz. 13.00.
Pospremili jih bodo učitelji. Odhod je skozi glavni vhod šole, kjer jih prevzamete starši.
b) Nekateri učenci gredo domov, potem ko pojedo kosilo, ob 12.15 oz. 13.15: skozi glavni vhod.
Odhodi skozi glavni vhod šole so še:
c) ob 14.00,
č) ob 15.00,
d) ob 15.20.
Učenci v dežurnem varstvu od 15.20 do 17.00 bodo v jedilnici.
e) Starši pridete ponje pred zunanja vrata jedilnice ob velikem igrišču.

Starši obvestite razrednike o uri oz. načinu odhoda svojega otroka po e-pošti ali napišete na list papirja, ki ga otrok prinese s seboj v šolo.
Spremembe glede prehrane javite v tajništvo oz. na e-naslov prehranaosbicevje@gmail.com.

Želim vam dobro počutje in vas lepo pozdravljam!

Peter Klun, ravnatelj

Ureditev v učilnici,                                                        V jedilnici je jutranje varstvo
za vsako mizo je le en stol                                          in popoldne dežurno varstvo

Praznovanje 1. maja

Spoštovani!

Ob mednarodnem prazniku dela vam želim mirne in vedre dni,  veliko zadovoljstva in medsebojnega razumevanja!

Peter Klun, ravnatelj

Velikonočno voščilo pravoslavnim vernikom

Spoštovani!

Ob vašem prazniku velike noči vam v imenu vodstva, učiteljev in ostalih zaposlenih želim blagoslovljene dni, veselje, ljubezen v družini in med ljudmi.

Voščilu se v imenu staršev pridružuje tudi predsednica sveta staršev ga. Marija Burnik.

Peter Klun, ravnatelj

 

Pripojitev OŠ Bičevje k OŠ Kolezija

Spoštovani starši in zaposleni!

V torek, 14. aprila, je bila kot dokončna odločitev v javnih medijih objavljena pripojitev z dnem 1. 9. 2020.
Dokument št. 603-157/2020-2 je dne 10. 4. 2020 podpisala ga. Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje na MOL.
Povedati je treba, da je bila pripojitev razglašena enostransko brez predhodnih pogovorov in da sva bila oba z ravnateljico Nino Triller postavljena pred izvršeno dejstvo.

Še istega dne sem na MOL po e-pošti naslovil odgovor, v katerem sem za vse trditve navedel protiargumente. Naslednjega dne smo imeli pogovor z županom g. Jankovićem. Dejal je, da se je za združitev odločil z namenom, da se na obeh šolah še dodatno dvigne kakovost pedagoškega procesa, da je odločitev korak v pravo smer, priložnost za nove izzive, da moji argumenti ne odtehtajo pridobitev po združitvi in da je odločitev o pripojitvi s 1. 9. 2020 dokončna.

Stališč nismo uspeli zbližati in smo ostali vsak na svojem bregu. Po mojem mnenju in dosedanjih izkušnjah delo na tako veliki šoli s 1000 učenci ne pomeni dviga kakovosti pedagoškega procesa, ampak nasprotno, in ni pravih razlogov za združitev šol. Nastanek in razvoj, način delovanja, kultura odnosov in identiteta vsake šole imajo svoje značilnosti in posebnosti, ki jih želimo ohraniti, jih negovati in smo nanje ponosni.

Kakorkoli že se bodo dogodki odvili, želim, da bo šola še naprej uspešno vzgajala in izobraževala otroke ter jim dala prave temelje za njihov nadaljnji razvoj.

Lepo vas pozdravljam.

Peter Klun

 

 

 

Stran 1 od 812345...Zadnja »