Učenci 9. razreda, ki obiskujejo predmet likovno snovanje 3, so izdelali keramične vrtne toteme za okrasitev šolskega skalnjaka. Vsak učenec je izdelal večji sestavni del, učenci 8. a pa so že pred tem pri rednem pouku likovne umetnosti izdelali manjše povezovalne kose. Sestavili so dve zanimivi keramični skulpturi, t. i. vrtna totema, ki sedaj krasita skalnjak na šolskem vrtu. Mentorica je Helena Angelski.