Vpogled v NPZ za starše učencev 9. razreda bo v torek, 4. 6. 2019, med 16. in 17. uro v računalniški učilnici. Za vpogled potrebujete EMŠO in šifro, ki so jo učenci dobili pri pisanju NPZ.