V učbeniku na strani 180 reši naloge 8, 9, 10, 11 in 13.

Na linku rešitve preveri svoje reševanje.

Učiteljici Marta in Teja