Računalništvo – Urejanje besedil je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci pridobijo tista temeljna znanja računalniško-informacijske pismenosti, ki so potrebna v življenju in pri nadaljnjem izobraževanju.

Učenec se bo naučil in spoznal pri tem izbirnem predmetu:

 • računalnik in razvoj računalništva,
 • vhodne enote računalnika (miška, tipkovnica, dig. fotoaparat, mikrofon),
 • pomnilne enote (RAM, ROM, disk, SSD, pomnil. USB, CD, DVD, Blu-ray),
 • centralno procesno enoto (mikroprocesor, matična plošča),
 • izhodne enote (prikazovalnik, tiskalnik, zvočniki),
 • programsko opremo računalnika
 • delo z datotekami in mapami (ustvarjanje, preimenovanje, prenos in brisanje datotek ter map, odpiranje, shranjevanje in tiskanje datotek),
 • delo z urejevalnikom besedil (Microsoft Office Word 2013, LibreOffice Writer),
 • temeljna pravila oblikovanja besedil,
 • z risarskim programom izdelati točkovno sliko in jo vriniti v besedilo,
 • izdelati tabelo in pripraviti kazalo literature, slik in vsebine,
 • vstaviti glavo in nogo dokumenta, sprotne opombe,
 • po elektronski pošti in na prejeto sporočilo odgovoriti.

Predmet je brezplačen.