V ponedeljek, 18. junija 2012 smo se učenci posameznih razredov udeležili Okrogle mize, ki jo je priredila Slovenska fundacija za UNICEF v Mini teatru. Okrogla miza je bila namenjena določenim ciljnim javnostim, posebej pa novinarjem. Praktično so želeli prikazati, kaj pomeni revščina. To so storili z delavnico, na kateri smo sodelovali mi.

Ko smo prispeli, sta nam predstavnici iz Unicefa razložili, kako bo potekala delavnica in kakšen je njen namen. Delavnica je namenjena predstavitvi razlik v poseljenosti ljudi in razporeditvi bogastva po svetu. Šest učencev je dobilo barvne liste, ki so ponazarjali določen kontinent. Ostali učenci so predstavljali populacijo kontinentov, štirje učenci so bili asistenti in so na oder prinašali stole, ki so bili uporabljeni v igri. En učenec je prikazoval 4 % svetovnega prebivalstva (cca 260.000.000), en stol pa je predstavljal 4% bogastva sveta (cca 1.800 milijard dolarjev). Največ bogastva na število prebivalstva (po podatkih iz Fischerjevega Svetovnega Almanaha, 2008) je imela Evropa in severna Amerika, najmanj pa Afrika, Avstralija in latinska Amerika. Po populaciji je imela največ prebivalcev Azija, najmanj pa severna Amerika in Avstralija. Ko smo to uprizarjali smo ugotovili, da so v nekaterih celinah razmere zelo nepravične, saj je Azija imela šest stolov in šestnajst učencev. Severna Amerika je imela osem stolov in enega učenca. Da bi pred občinstvom vse potekalo po načrtu, smo pred začetkom okrogle mize trikrat izvedli igro. Ko je občinstvo prišlo, smo se razporedili po njihovem domnevanju. Nato smo se postavili v položaj realnosti. Občinstvo je bilo presenečeno nad njihovimi napačnimi sklepi. Pri večini niso veliko zgrešili, na primer Aziji so namesto 16 prebivalcev dali 13, Afriki so dali preveč prebivalcev in pri Avstraliji so prisodili preveč bogastva , kot ga v resnici imajo. Voditelj predstave je bil novinar iz POP-TV Janez Usenik. Občinstvo je po naši predstavitvi imelo okroglo mizo na to temo in najbrž so iskali tudi rešitev za to krivično porazdelitev premoženja na prebivalce. Po predstavi smo šli nazaj v šolo. Pot je bila malo daljša kot za v mesto, vendar nam je dala čas za razmislek o krivicah na našem svetu. V Evropi, kjer so ugodne razmere za življenje, je tudi revščina prisotna, a na drugačen način kot drugje. Prebivalce Azije in Afrike imajo slabše razmere za življenje in zato je več revščine. Upamo, da se je občinstvo naučilo veliko od naše predstavitve in, da bodo našli dobro rešitev in poskusili narediti svet boljši dom za vse.

Minka Jerala in Mirna Uran, predstavnici šolske skupnosti