Površina in prostornina kocke in kvadra, ponavljanje in utrjevanje

Danes bomo ponavljali in utrjevali že pridobljeno znanje. Najprej poskušajte rešiti naslednje naloge.

Po končanih nalogah si poglejte postopke reševanja v videu.

Naloge za samostojno utrjevanje

Rešite še naslednje naloge:

Rešitve najdete v zavihku rešitve