Predlogi akcij za šolski parlament

 

PRVA AKCIJA

Naziv akcije: Greh se pove, grešnika pa ne

Cilj akcije: izmenjava kritike med učenci in učitelji, boljše sodelovanje med učenci in učitelji.

Aktivnost – kratek opis: dve zbiralni mesti, kjer učenci in učitelji oddajajo sporočila s kritiko na določena vedenja, ki niso primerna. Za preprečitev morebitnih izkoriščanj akcije za žaljive namene posameznikov, se sporočila pred akcijo pregledajo. Ko so se na zbiralnih mestih sporočila nakopičijo, se prične akcija. Organizira se sestanek za vse, ki so pripravljeni sodelovati. Sestanek ne bi bil obvezen, je pa zaželena čim večja udeležba, saj le tako lahko pripomoremo k boljšem sodelovanjuin odnosi med mentorji (učitelji) in učenci.

Predvideni zaključek akcije:

Boljši odnosi med mentorji in učenci.

 

DRUGA AKCIJA

 

Naziv akcije: Participacija mladih v svetu odraslih

Cilj akcije:demokratična možnost sodelovanja učencev (tako imajo možnost sodelovati o spremembah šolskih zadev, ki se nanje navezujejo).

Aktivnost – kratek opis:

S postopkom lahko začnemo šele, ko zberemo dovolj resne ideje oz. ideje, ki imajo potencial in so uresničljive. Idejo/e lahko predlaga kdorkoli. Nato pa se jo posreduje razrednemu predstavniku šolske skupnosti ali razredniku. Ta bo nato idejo predlagal za debato na sestanku šolske skupnosti in v primeru, da se ideja ugotovi za ustrezno in zmožno uresničitve, se prične postopek glasovanja. Glasovanje se izvaja na razrednih urah razredne stopnje (6.-9. razred), kjer razrednik zbere glasove, ki so anonimni. Glasove se prešteje na sestanku šolske skupnosti. Rezultate glasovanja nato posredujemo na sestanek sveta šole, kjer nato idejo zavrnejo/potrdijo. Če je ideja dokončno potrjena se prične uresničevati.

Preden je ideja realizirana lahko traja, za hitrejšo realizacijo pa je zaželena pomoč aktivih učencev.

Primeri tem glasovanja: ND, ŠD, KD, šolska prehrana, druge ideje

Skica postopka: Ideja à Šolska skupnost à glasovanje à svet staršev à uresničitev

Predvideni zaključek akcije:

Končan postopek glasovanja(uresničitev idej/e), ki je naveden zgoraj. Akcija se lahko organizira večkrat.