Rešuj naloge v učbeniku na strani 177 in sicer: 1c, 2c, 3, 4 in 6. Pravilnost reševanja preveri z rešitvami.

 

Učiteljici Marta in Teja