Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da se je šola prijavila v projekt razširjenega programa, ki ga izvaja ZRSŠ in MIZŠ.

Zavod RS za šolstvo je našo šolo uvrstil med tiste šole, ki bodo v naslednjih treh letih poskusno izvajale 1/3 projekta. To pomeni, da bomo vključeni v modul ZDRAVJE, GIBANJE TER DOBRO PSIHIČNO IN FIZIČNO POČUTJE OTROK.

Učencem bodo ponujene vsebine iz treh sklopov:

  • gibanje,
  • hrana in prehranjevanje,
  • zdravje in varnost.

Za učence od 1. do 5. razreda se bo projekt izvajal v času jutranjega varstva in podaljšanega bivanja, za učence od 6. do 9. razreda pa pred in po pouku.

Lep pozdrav!

Peter Klun, ravnatelj