Obdelava lesnih gradiv je predmet, pri katerem učenci pridobijo osnovna teoretična in praktična znanja iz obdelave lesnih gradiv.  Učenci se bodo seznanili z različnimi postopki obdelave lesa (brušenje, žaganje, lepljenje…) in postopki vrednotenja končnih izdelkov.

Učenci se bodo spoznali z različnimi orodji, napravami za obdelavo lesa in načini kako te naprave varno uporabljati.

Pri predmetu se ocenjuje sodelovanje, varna uporaba orodij,varno obnašanje v delavnici, tehnična dokumentacija in končni izdelek.

Strošek za material –  približno  4 EUR za celo šolsko leto.