Dobro jutro!

Danes imamo na urniku eno uro slovenščine in dve uri družbe. Ne pozabi na likovno umetnost, navodila za likovno nalogo boš našel/našla pod zavihkom LUM.

SLJ

Preberi pravopisni opomnik na strani 56 spodaj. Opisano je, kako z vejico ločimo več različnih dejanj v eni povedi.

Pri zadnji nalogi na tej strani so štiri dejanja, ki jih je treba v dolgi povedi ločiti z vejico. Podobno kot pri naštevanju besed, tudi pri naštevanju dejanj lahko na koncu napišemo besedo IN ali TER.

Rešitev:

Anže je z motorjem zapeljal v parkirno hišo, ugasnil je motor, zaklenil vrata in se odpravil po nakupih.

ALI PA…

Anže se je z motorjem zapeljal v parkirno hišo, ugasnil motor, zaklenil vrata ter se odpravil po nakupih.

Možnih je še nekaj podobnih različic. Razlike med njimi so res majhne.

Reši še nalogo na strani 57 zgoraj.

 

DRUŽBA 2 URI

Odpri učni list – OBČINA. Navodila za delo so na učnem listu.