Dobro jutro!

SLOVENŠČINA

Preberi opis rastline na strani 87. Nato v zvezek odgovori na vprašanja, ki so na strani 88. Preberi tudi, kako pravilno členimo besedilo na odstavke. O tem smo že govorili, bolj je to ponovitev tega, kar ste že slišali večkrat.

MATEMATIKA

Ta teden bo namenjen preverjanju znanja in utrjevanju.

Nekateri ste se odločili za spletno preverjanje. Tisti, ki ste se tako odločili, ste dobili navodila in uporabniška imena ter gesla. Preverjanje lahko zaključite do torka, do 16.00 popoldne. Potem dostop ne bo več možen.

Tisti, ki boste preverjanje pisali preko učnega lista, ga najdete tule:

PREVERJANJE ZNANJA MATEMATIKA

List si lahko natisnete ali pa naloge prepišete v zvezek. Rešitve mi poslikajte in pošljite do torka, do 16.00.

NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA

Preberi si o gašenju ognja na strani 116. Nato reši nalogo 6, ki je na straneh 116 in 117.

Še zanimiv posnetek o uporabi gasilnega aparata.