Predmet poučuje učiteljica HELENA ANGELSKI.

Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE si izbereš vsako leto, ne glede na to, če si ga prej že obiskoval. Rad/a ustvarjaš, rišeš, gradiš ali slikaš? Pri izbirnem predmetu likovno snovanje lahko razvijaš svoje ustvarjalne ideje in sposobnosti na izbranih likovnih področjih. 

7. r LS1: poudarek bo na kiparskem oblikovanju, barvnih kombinacijah, črtnem izražanju in modnem kombiniranju. Sodelovali bomo na likovnih natečajih in se udeležili delavnice v likovni ustanovi.

8. r LS2: poudarek bo na 3D prikazovanju prostora, na grafičnem oblikovanju in oblikovanju prostora. Sodelovali bomo na likovnih natečajih in se udeležili delavnice v likovni galeriji.

9. r LS3: poudarek bo na kombinaciji različnih področij – risanje, slikanje, oblikovanje, fotografija, računalniška grafika – in na preoblikovanju prostora. Sodelovali bomo na likovnih natečajih in se udeležili delavnice v likovni galeriji.

ČASOVNI OBSEG: 2 šolski uri na vsake dva tedna, 35 ur (7. r in 8. r), 32 ur (9. r).

LIKOVNA PODROČJA: risanje, slikanje, plastično oblikovanje, prostorsko oblikovanje, umetniška in računalniška grafika, fotografija.

OCENJEVANJE: Ocenimo vsak izdelek – enako kot pri LUM: pristop do dela, likovna izvedba in rešitev likovnega problema.

CILJI PREDMETA

  • Razvijanje ustvarjalnosti, spodbujanje in usmerjanje likovnega raziskovanja sveta, sproščeno izražanje na različnih likovnih področjih, oblikovanje stališč in vrednot ter sodelovanja v skupini.
  • Spoznavanje likovnih izrazil, razvijanje emocionalnih, socialnih, estetskih, osebnostnih kvalitet, občutljivosti zaznavanja, likovno-ustvarjalnega mišljenja, sposobnosti opazovanja, likovnega spomina, domišljije in motoričnih spretnosti ter interesa za različne oblike likovne dejavnosti.
  • Razvijanje odnosa do nacionalne in splošne likovne dediščine, priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja ter razumevanje sodobne vizualne komunikacije.
  • Povezava pojmov iz likovne teorije, zgodovine umetnosti, likovne tehnologije in pojmov iz drugih predmetnih področij.
  • Dopolnitev in nadgradnja vsebin rednega pouka likovne umetnosti.