Bernarda Avsenik in Alenka Fajfar Gnezda sta koordinirali mednarodni projekt “ART IN ALL OF US” in s
pomočjo učiteljic Saše Štilec, Bernarde Lapuh, Irene Mavrič, Polone Gomišček, Katje Lavrič in Helene Angelski
ter njihovih učencev in učenk predstavljali Slovenijo preko likovnih izdelkov ter prijaznih in spodbudnih
sporočil za otroke iz Sirije. Projekt je bil namenjem ozaveščanju otrok iz 31 evropskih držav in naj bi
spodbujal komunikacijo in odstranjal ovire ter omogočal učencem izmenjavo umetniških izdelkov ter izraziti
njihovo solidarnost in podporo otrokom iz Sirije. Osnovna šola Bičevje je bila za ta projekt kot edina
predstavnica Slovenija izbrana na osnovi dobrega večletnega sodelovanja v projektih organizacije AIA.
Poslani izdelki učencev bi morali biti aprila 2015 razstavljeni v Evropskem Parlamentu, vendar so bile razstava
in zaključne aktivnosti zaradi izrednih razmer v Siriji in nedostopnosti terena, prestavljene v naslednje
šolsko leto.