Tehnika

Dobrodošli pri neobveznem izbirnem predmetu. Pouk bo potekal prek te povezave.