Šport za sprostitev

Vsebine so: splošna kondicijska priprava, pohodništvo in gorništvo, tek na smučeh, nordijska hoja, badminton in  hokej ter vodne aktivnosti itd…

Nekaj ur pouka bomo izvajali tudi v strnjeni obliki.

Cena za posamezne vsebine : mini golf (3 eur), plavanje (11 eur) in bowling (5 eur), avtobusni prevoz (5 eur).