S.O.S. Evropa – Pot ob žici

Za pravice beguncev in migrantov, ki varnost in boljšo prihodnost iščejo v Evropi, so se učenci OŠ Bičevje
pridružili kampanji “S.O.S. Evropa” in evropske voditelje opozorili na nevzdržne in neprimerne razmere ter
zahtevali, da se zaščiti migrante na poti v Evropo. Vsi učenci šole so s pomočjo učiteljev izdelovali papirnate
ladjice in na njih pisali prijazna sporočila za migrante in begunce. Ladjice so bile rastavljene na stojnicah
Amnesty International Slovenije, ki so bile postavljene ob Poti ob žici, kjer so potekale tudi razne delavnice in
bile na ogled vsem udeležencem spomiskega pohoda. Pohoda so se udeležili tudi vsi učenci naše šole, nekateri
posamezniki so prehodilo celo celotno dolžino trase.

SOS_EU SOS_EU2