Obdelava gradiv – kovine

Pri izbirnem predmetu učenci nadgradijo in poglobijo znanja in veščine s področja obdelave gradiv, ki so jih pridobili v prejšnjih letih pri predmetu tehnike in tehnologije, ter izbirnih predmetov s področja tehnike. Osnovno gradivo za izdelavo predmetov so kovine, ki jih kombiniramo z drugimi materiali ( les, plastika…).  Učenci se bodo seznanili z različnimi postopki obdelave kovin in drugih materialov ( brušenje, žaganje, lepljenje, vrtanje, piljenje, kovanje… ) in postopki vrednotenja končnih izdelkov. Uporabljali bodo različna orodja, stroje in naprave za obdelavo kovin in drugih materialov in ob tem upoštevali vsa varnostna pravila. Pri predmetu se ocenjuje sodelovanje, varna uporaba orodij,varno obnašanje v delavnici, tehnična dokumentacija in končni izdelek.

Strošek za material –  približno  4 EUR za celo šolsko leto. 

Predmet bo poučeval Aleš Ravnjak