Druga zmaga na mednarodnem projektu Global Partners Junior 2014/15

Skupina učencev 8. razreda OŠ Bičevje je pod mentorstvom učiteljice angleščine Bernarde Avsenik in pomoči pedagoginje Alenke Fajfar Gnezda že drugič zmagala na natečaju v sklopu mednarodnega projekta Global Partners Junior.

Medi poukom angleščine in v prostem času učenci že celo leto marljivo in vztrajno opravljajo obsežne naloge mednarodnega projekta , povezane z vplivom posameznika na njegovo okolje, preko interneta tedensko komunicirajo z vrstniki sveta, dajejo pobude in si izmenjuje izkušnje s področja okoljske problematike.

Za obdobje drugega semestra so organizatorji projekta v New Yorku izmed več kot 3000 sodelujočih učencev iz več kot 100 razredov in 24 držav širom sveta izbrali skupino učencev 8. razreda OŠ Bičevje za najboljši razred na svetu. V obrazložitvi so poudarili predvsem njihovo izjemno tedensko angažiranost v komunikaciji z vrstniki po blogih, kjer so si izmenjevali izkušnje, in mnogih izvedenih aktivnostih in predlogih, pa motiviranemu delu in izjemno dodelanih in sistematičnih multimedijskih predstavitvah.

Učenci, ki sodelujejo v projektu in so prejemniki priznanja: Avsec Toni, Čehajić Lejla, Dolenec Sara, Kazaferović Dino, Merlak- Gnamuš Gaia, Vajagić Gičulović Ivan,Vojinović Lev, Zubović Venes, Flajs Manca, Holc Taša, Hrovatin Žiga, Jeločnik Žiga, Millaku Art, Petrič Kristijan, Tomšič Lana, Vrtačnik Urban.

Zunanje povezave: Mednarodni projekt in slovenska osnovna šola: zmagovalna kombinacija

Gradivo učencev:

EKO_HISA_INDOOR_CLIMATE_&_DENSITY

LJUBLJANA

LJUBLJANA-SLOVENIA

Slovenia

Global Partners Junior

Skupina učencev 8. razredov je iz New Yorka prejela prvo nagrado za njihovo izjemno angažirano in uspešno delo, ki ga opravljajo v mednarodnem projektu Global Partners Junior pod mentorstvom učiteljice angleščine Bernarde Avsenik in pomoči pedagoginje Alenke Fajfar Gnezda. Izbrani so bili izmed številnih šol in mest po svetu, ki so sodelovale v projektu v prvi polovici šolskega leta.

Skupina učencev 8. razredov pod mentorstvom učiteljice angleščine Bernarde Avsenik sodeluje v mednarodnem projektu Global Partners Junior, ki s pomočjo interneta povezuje učence iz New Yorka z njihovimi vrstniki po svetu. Preko 1600 sodelujočih učencev iz več kot 60 držav v šolskem letu 2014-15 medsebojno tedensko komunicira in poroča o opravljenem delu po vnaprej določenem skupnem učnem načrtu, ki obravnava pomembne globalne tematike za vse države in kulture. Učenci raziskujejo dejstva v svojem lokalnem okolju in mednarodnih mestih ter si izmenjujejo ideje in predloge. Preko direktnega kontakta z vrstniki iz Evrope in ostalih celin, se učencem odpirajo širša obzorja, pridobijo dragocen vpogled v dogajanje po svetu, se medsebojno spodbujajo za aktivno udeležbo na področju globalne tematike in krepijo jezikovne kompetence ter razvijajo senzibilnost do drugih kultur.

V šolskem letu 2015/2016 je poudarek na raziskovanju dolgoročne obstojnosti lokalnega in mednarodnega mestnega okolja in skrbi za čisto in zdravo skupnost. Poleg tedenske komunikacije preko interneta, učenci prek različnih multimedijskih predstavitev sošolcem in vrstnikom iz drugih držav predstavljajo svoje delo in načrte.

Projektno vodeno delo in komunikacija preko interneta še dodatno krepita kompetence pisanja, uporabe moderne tehnologije in kritičnega mišljenja, ki so potrebni za uspeh v današnjem, vse bolj povezanem svetu. Projekt Global Partners Junior spodbuja zanimanje za spoznavanje raznolikih kultur in animira mlade, da pogledajo izven lokalnih mestnih zgradb. Udeležence navdaja s ponosom do svoje lokalne skupnosti, hkrati pa jim daje možnost, da razmišljajo o izboljšavah v svojem okolju po zgledih vrstnikov v tujini. Učni načrt jim omogoča tudi znanje o obstojnosti okolja in posameznikovih vplivih nanj.

Poleg priznanja za opravljeno delo, so učenci dobili tudi manjši terarij s katerim bodo lahko v razredu preizkusili prednosti hidroponskega gojenja rastlin.

GPJunior2014